Papa Bun

Comenzi telefonice: 0241 691 391

Politica de confidentialitate

1. POLITICA PRIVIND PROTECTIA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal, este importanta pentru noi, prin urmare acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care accesează site-ul PAPA-BUN, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).

Va rog sa acordati o atentie deosebita acestei Politici, pentru a intelege modul in care vor fi tratate informatiile dumneavoastra (“date personale”). Prezenta Politica explica practicile online ai PAPA-BUN, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile tale sunt utilizate prin intermediul site-ului PAPA-BUN.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de PAPA-BUN se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal, specifice fiecarei tari in care PAPA-BUN opereaza. Prin prezenta Politica de protectie a datelor cu caracter personal, PAPA-BUN doreste sa informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. In plus, vizitatorii site-ului sunt informati prin intermediul prezentei Politici si cu privire la drepturile de care beneficiazt.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

PAPA-BUN este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra continutului acestui site, inclusiv, fara a se limita la, articole, text, fotografii, ilustratii, muzica, clipuri audio si video, marci comerciale, embleme si modele. Vizitatorii site-ului inteleg si consimt ca nu vor putea folosi materiale mentionate anterior in niciun mod, cu exceptia utilizarii aprobate in mod expres de catre PAPA-BUN.

Nicio sectiune din continutul acestui site nu poate fi reprodusa, distribuita sau publicata sub nici o forma sau prin niciun mijloc, fara acordul prealabil scris al PAPA-BUN. Prin urmare, vizitatorii site-ului inteleg si consimt sa nu modifice, vanda, distribuie sau sa creeze lucrari / opere / derivate, pe baza imaginilor si a informatiilor publicate pe acest site, in orice mod, fara acordul prealabil scris al PAPA-BUN.

3. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este PAPA-BUN, blog personal (autodiversificare, rețete, lifestyle) , reprezentat Emanuel Patrascu.

4. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

PAPA-BUN, in calitate de operator de date cu caracter personal, este reprezentat de Emanuel Patrascu, in calitate de Responsabil cu Protectia Datelor, avand obligatia de a asigura respectarea prevederilor GDPR in operatiunile de prelucrare de date efectuate pe blog. Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa in orice moment, in mod direct, Responsabilului cu protectia datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politica, utilizand date de contact de mai jos: Responsabil cu protectia datelor: Emanuel Patrascu

E-mail: emanuel.patrascu@gmail.com

Tel.: 0727 691 391

Adresa de corespondenta: Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, Constanța 900178

5. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

PAPA-BUN se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (Principiile) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 • Prelucrate in mod corect, legal si transparent;
 • Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
 • Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte si actualizate;
 • Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
 • Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

6. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact

PAPA-BUN va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastra. Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului PAPA-BUN, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a PAPA-BUN.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in sectiunea de contact a site-ului, este posibil ca, in anumite circumstante, sa avem obligația de a divulga datele dumneavoastra, partenerilor cu care PAPA-BUN colaboreaza si/sau altor terti furnizori de servicii ai PAPA-BUN. Cu toate acestea, PAPA-BUN a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea in conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile menționate anterior. Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise catre alte entitati terte doar pe baza consimtamantului dumneavoastra expres, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legală pentru PAPA-BUN de a proceda in acest mod. PAPA-BUN se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si in alte scopuri.

Publicatii / Newsletter

Daca v-ati abonat in sectiunea de Publicatii / Newsletter a PAPA-BUN, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a va transmite aceste informari cu continut juridic. Datele dumneavoastra cu caracter personal urmeaza a fi sterse de indata, atunci cand anulati abonamentul din sectiunea de Publicatii / Newsletter a PAPA-BUN. Va puteti dezabona in orice moment prin intermediul link-ului atasat Publicatiei / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisa adresata Responsabilului cu protectia datelor al PAPA-BUN.

7. PRELUCRAREA DATELOR DE CATRE TERTI, ALTE SITE-URI SI SPONSORI

Site-ul PAPA-BUN poate contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale PAPA-BUN. Va rugam sa aveti in vedere si sa consultati politicile de confidentialitate ale celorlalte site-uri, PAPA-BUN, neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile trimise sau colectate de aceste terte parti.

8. PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE. COOKIE

Site-ul PAPA-BUN foloseste identificatori de tip Cookie. Va rog sa cititi sectiune dedicata acetor informatii, in pagina de Politica Cookie.

9. RETINEREA DATELOR

Politica Cookie poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Datele pe care le furnizati prin abonarea in sectiunea de Publicatii / Newsletter a site-ului nostru, sunt pastrate pana la momentul dezabonarii voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în

Publicatia / Newsletter-ul primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor. Alte obligatii legale ale PAPA-BUN, procese si / sau anchete pot necesita, de asemenea, retinerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat.

10. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi in conformitate cu GDPR in ceea ce priveste datele personale pe care PAPA-BUN le prelucreaza:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare;
 • Dreptul la rectificarea si stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opozitie;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment;
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta.

11. SECURITATEA PRELUCRARII

PAPA-BUN a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii PAPA-BUN, precum si orice terte parti care acaioneaza in numele si pe seama PAPA-BUN sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

12. EXONERARE DE RASPUNDERE

Site-ul PAPA-BUN poate contine legaturi catre alte site-uri si / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea PAPA-BUN. PAPA-BUN nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.

PAPA-BUN nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

13. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului PAPA-BUN. Prin urmare, este necesar sa verificati aceasta pagina pentru orice actualizare.